Bachbloesemtherapie

Bach-bloesemtherapie is een vorm van ondersteunende therapie, waarbij verschillende extracten van bloesems worden ingenomen al naargelang de klachten.

Wat is bachbloesemtherapie?

Bach-bloesemtherapie is een vorm van ondersteunende therapie, ontwikkeld door dr Edward Bach, waarbij verschillende extracten van bloesems worden ingenomen al naargelang de klachten. Bachbloesems hebben een positieve invloed op emoties waardoor er een gunstig effect ontstaat bij klachten zoals angst, onrust, onzekerheid, moeite met veranderingen, stress, verdriet, slaapproblemen, faalangst,… De Bachbloesems zijn veilig in gebruik en kunnen zowel door volwassenen als door kinderen gebruikt worden. Wie denkt dat bachbloesemtherapie een hype is, zit er flink naast. Deze vorm van therapie bestaat al veel te lang om nog van een hype te kunnen spreken. De bachbloesemtherapie is ontstaan in het begin van de jaren 1900. Tot op heden kent deze therapie een groeiend succes, ook al beweren kwatongen dat het om kwakzalverij gaat.

Hoe werkt de bachbloesemtherapie?

De bachbloesemtherapie gaat er van uit dat een negatieve emotie in een mens nadelig is. Zo kan angst er bijvoorbeeld voor zorgen dat men maag- en darmklachten heeft. Door de maag- en darmklachten te behandelen, bekomt men dat de problemen slechts tijdelijk worden opgelost. Om voorgoed van de klachten af te geraken, moet de angst aangepakt worden. Bachbloesems gaan de angst niet onderdrukken. Op die manier zou men ook wel tot een verlossend resultaat komen, maar dat zou dan inhouden dat men de bachbloesems moet blijven gebruiken. Bachbloesemtherapie gaat er van uit dat de negatieve emotie (in dit geval angst) omgebogen wordt naar de positieve tegenpool (in het voorbeeld gaat het dan over moed en vastberadenheid). Op die manier zijn bachbloesems een tijdelijke therapie met een permanente oplossing.