Gespreksbegeleiding

Wat is gespreksbegeleiding?

Tijdens een gespreksbegeleiding ben ik aanwezig als coach of moderator in een gesprek tussen verschillende partijen. Als het moeilijk is om met elkaar te communiceren, ga ik mee op zoek naar een evenwicht door de relatie objectief in kaart te brengen. We starten best met een individueel gesprek waarbij ik luister naar elke partij. Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners de schuld of het gelijk te geven. Een relatietherapeut stelt zich ‘meerzijdig partijdig’ op, d.w.z. dat hij/zij betrokken is op beide partijen en beiden erkenning en waardering geeft. Er wordt samen gezocht naar hoe je meer met elkaar in dialoog kan treden.

Preventieve aanpak

Als koppel, familie, vrienden wacht je best niet tot het problematisch is en muurvast zit. Relatietherapie kan ook preventief werken. Negatieve patronen en dynamieken groeien immers langzaam en kunnen ook aangepakt worden vooraleer er veel lijden is.