Kindercoach

Als kindercoach begeleid ik deze kinderen. Kinderen die wat hulp kunnen gebruiken, maar waarbij een therapeut of psycholoog een stap te ver is.

Wat doet een kindercoach?

Vaak heb je als ouder al veel geprobeerd om je kind te helpen. Misschien weet je niet meer zo goed wat je nog kan doen of merk je dat je als ouder te dicht bij staat om te helpen. Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is. Ieder kind wil lekker in zijn vel zitten, energie hebben en met plezier opgroeien.

Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Kinderen zijn gevoelig en kwetsbaar. Alle kinderen komen voor uitdagingen te staan, de één meer dan de ander. Soms zijn er te veel uitdagingen of is het lastig om deze te overwinnen. Kinderen kunnen dan vastlopen of tijdelijk niet lekker in hun vel zitten. Dit kan zorgen voor emotionele- , sociale- of lichamelijke klachten. Ieder kind uit dit op zijn eigen unieke manier. Bijvoorbeeld door slecht slapen, druk gedrag, erg boos worden, angstig zijn, buik- of hoofdpijn of veel piekeren.

Als kindercoach begeleid ik deze kinderen met plezier. Kinderen die wat hulp kunnen gebruiken, maar waarbij een therapeut of psycholoog een stap te ver is. Ik coach kinderen op een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte manier. Ik help ze met lastige vraagstukken en laat hen ontdekken hoe mooi ze zijn. Met behulp van spel, creativiteit, muziek en oefeningen, laat ik kinderen ervaren wie ze zijn.

Ik bied een plek waar kinderen zich welkom en gehoord voelen. Ik help hen uitdagingen overwinnen vanuit eigen kwaliteiten. Hierbij heb ik de overtuiging dat ieder kind de oplossing al bij zich draagt en alleen wat hulp nodig heeft om dit naar boven te halen. Als een kind ziet wat hij of zij allemaal kan en hoe sterk je zelf kan zijn, kan hij of zij weer op eigen kracht verder.

Werkwijze

Na een telefonische of persoonlijke korte kennismaking:

  • Plan ik een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt doorgaans plaats met alleen jullie als ouders. Tijdens dit gesprek krijgen jullie de ruimte om verhaal te doen en wordt de hulpvraag en de ontwikkeling van jullie kind besproken.
  • Na aanleiding van dit gesprek maak ik een plan van aanpak en ondertekenen we samen een coachingsovereenkomst.  
  • Hierna start ik de coaching. Deze is kortdurend en waarschijnlijk kan jullie kind na 5 tot 10 sessies van een uur weer op eigen kracht verder. Ik ga uit van één sessie per week.  
  • Na 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats waarin we de voortgang bespreken. Ook krijgen jullie extra tips en adviezen om het proces thuis te kunnen steunen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig is.   
  • Het traject wordt afgesloten wanneer jullie kind weer op eigen kracht verder kan. Dit moment wordt gezamenlijk bepaald.  
  • Op verzoek kan na afsluiting van de coaching, een procesverslag worden geschreven. Vraag naar de mogelijkheden hiervoor.