Systeemopstellingen

Een familie-opstelling is een methode om systemen en verbanden inzichtelijk te maken. Aangezien een familie een veelvoorkomend en ingewikkeld systeem is, worden opstellingen vaak gebruikt.

Wat is een familie opstelling?

Een familie-opstelling is een methode om systemen en verbanden duidelijk te maken. Aangezien een familie een veelvoorkomend en ingewikkeld systeem is, worden deze opstellingen vaak gebruikt. We kennen onnoemelijk veel systemen. Denk aan ons lichaam: onze organen werken allemaal samen in een bepaald systeem. Indien één orgaan uit de rol valt, dan heeft dit direct invloed op de andere organen. Maar zo zijn organisaties met personeel ook een systeem en ook binnen een sportteam zien we verbanden en rollen.

Een systeem uit balans

Er zijn verschillende opstellingen mogelijk, ik maak gebruik van die van Bert Hellinger: Onderling zijn we allemaal verbonden en hierin zit een bepaalde wetmatigheid. Een belangrijke wetmatigheid is dat je je niet uit een familie kan onttrekken of hieruit verstoten kan worden. Je blijft dan verbonden met dit systeem. Indien de rollen niet ‘gespeeld’ worden volgens deze wetten, dan ontstaat er een disbalans. Bert Hellinger beschrijft dan een aantal situaties en oplossingen. Wanneer het systeem inzichtelijk is gemaakt kunnen de rolpatronen hersteld worden en kan de harmonie weer terugkeren.

Hoe werkt een familie opstelling?

Een opstelling is eigenlijk een uitvergroting van een systeem. Door de rollen letterlijk in een ruimte uiteen te zetten krijgen we snel inzichten. Zo zien we onderlinge verhoudingen, bijvoorbeeld tussen een werknemer en een leidinggevende. Verstoringen kunnen nu worden opgelost waardoor de balans verbetert.

Voorbeelden van opstellingen

  • familie opstelling (jouw gezin of hele familie)
  • organisatie opstelling (een afdeling of bv management team)
  • systeem opstelling (met bv ziektebeelden of ideeën)
  • team opstelling (je sportteam)

In mijn werk maak ik veel gebruik van deze technieken. Je kan 1 op 1 hiermee aan de slag, of in een groep. Het is altijd weer verbluffend hoe snel de deelnemers hun weg vinden en zelf direct inzichten krijgen.